Những câu hỏi: Chúng ta có màu gì? Và Chúng ta đang đi đâu?

“Mình là một người nhàm chán, không màu, như một cái bình rỗng vậy.” Tsukuru tự nhận xét về bản thân như vậy. (Trong tiểu

Read More