Travel Blog

Ánh chiều rơi

Tôi ngồi đối diện với mặt trời, nhìn trực diện nó lặn xuống trên biển chiều Phú Quốc. Tôi cảm giác mình đang có một

Read More