Cổ Ngân
Featured

Maggie Maggie’s Talk: Định Kiến Xã Hội về “Chân Dài Đại Gia” & “Quá Băm Chưa Chồng” – ft. Cổ Ngân & Lou Lou

Trong một lần tình cờ lang thang trên 1 diễn đàn bên Tây nhóm các phụ nữ cùng nhau học

Continue readingMaggie Maggie’s Talk: Định Kiến Xã Hội về “Chân Dài Đại Gia” & “Quá Băm Chưa Chồng” – ft. Cổ Ngân & Lou Lou