Short Stories & Poetry

NHỮNG THÁNG NGÀY ĐÃ QUA

Quá khứ – là những điều đã qua, và sẽ luôn ở đó. Như chiếc vali chứa những món đồ cũ luôn nằm ở góc nhà, nhưng gia chủ sẽ không vất đi. Những điều không có giá trị trong hiện tại, vào một thời điểm nào đó của quá khứ, đã từng là hạnh phúc, là vui vẻ, và có ý nghĩa biết bao nhiêu.


Hành xử của mỗi người đối với quá khứ, tôi tin rằng nó sẽ quyết định hạnh phúc của người đó ở hiện tại. Có người sẽ như tôi, chỉ mong muốn quên sạch, vất hết, hoặc nhét vào đáy tủ, và vờ như đã quên đi.


Cũng có người, vì quá khứ quá đẹp, sẽ lồng khung tranh, bỏ vào tủ kính, ngày ngày ngắm nhìn, và chìm đắm trong đó. Sự ám ảnh và quyền năng của những ký ức thuộc cái miền đã qua kia – nếu không đủ tỉnh táo, nó sẽ dễ dàng cuốn ta vào sự mụ mị của cảm xúc và ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.

Vì hiện tại hôm nay, sẽ là quá khứ của ngày mai.

“Vì sao đã từng là?”
“Tại sao không còn nữa?”
Những câu hỏi này, day dứt bao nhiêu con người rồi.

Gần đây, những mối quan hệ xưa cũ nhiều năm về trước tự dưng bỗng xuất hiện trở lại trong cuộc sống của tôi. Tôi nói với bạn “Thật may là tôi đã thoát ra được cái mớ bòng bong kia!”.


Những người bạn từng thân, tôi dứt khỏi họ.
Những thói quen, sở thích, thú vui từng làm, tôi cắt bỏ hoàn toàn.
Gói tất cả nó lại, ném xuống đáy vực sâu.


Nhưng, đáy vực sâu của quá khứ là một cái nền đất nện, tất cả thứ gì được thả xuống đều sẽ nảy lên.
Vào lúc chúng ta không ngờ, vào giờ chúng ta không biết.

Facebook Comments

Leave a Reply