Short Stories & Poetry

Viết – hay Không Viết? Đó có phải là vấn đề?

Dạo gần đây tôi ít viết hẳn đi.

Những điều tôi tin trước đây, rằng viết là một các giao tiếp một chiều giúp tôi tránh khỏi những áp lực của các mối quan hệ xã hội thông thường, rằng tôi có toàn quyền viết ra những gì mình thích. Dường như, tôi lại sai rồi.

Khi đọc những điều tôi viết, có người giận, có người buồn, có người hả hê, có người thương cảm. Những cảm xúc ấy, tôi đã từng nghĩ mình sẽ chẳng quan tâm. Cho tới khi, từng người, từng người một, nói cho tôi biết họ đã cảm thấy thế nào.

Cái họ muốn, là tôi đừng viết ra như thế. Họ cảm thấy bị tổn thương.

Nhưng,

Cái họ muốn, không phải là điều tôi muốn.

Buồn cười là,

Dù có lẩn trốn đằng sau những con chữ, thì tôi vẫn bị buộc vào những mạng nhện mang tên cộng đồng.

Thế thì, tôi viết làm gì nữa khi điều duy nhất để là chính mình lại bị ép buộc phải dừng lại?

Giống loài của chúng ta, ích kỷ đến nỗi, miễn là nói ra được, để cho họ nhẹ lòng, còn nặng lòng ai, nào họ có quan tâm?

Facebook Comments

Leave a Reply