timeflies

Maxim.

Ai đó nói trái đất thật tròn. Đi một vòng rồi cũng gặp lại nhau. Tình cờ gặp lại người cũ trong một không gian cũng nhuốm màu xưa cũ. Mất vài giây để nhận ra. Thời gian thật hay!

Người vẫn thế. Chỉ có tình là chẳng còn.

Ly whisky song sánh chẳng làm ta say. Chỉ thấy là lạ…

Thế mới nói, người chẳng bao giờ cũ. Chỉ có tình là cũ.

Lạ ghê!

———————————

Người ta nói. Nguời ta sẽ đi.

Người ta nói. Người ta sẽ có một cuộc sống rất tốt.

Người ta nói. Người ta thỉnh thỏang sẽ quay về.

——————————-

Mình nói. Ừ, tốt quá!

Mình nói. Sẽ có tiệc chia tay thật lớn nhé!

Mình nói. Thỉnh thỏang mình sẽ sang thăm.

—————————–

Rồi biết đâu vài năm nữa. Tình cờ gặp lại. Cũng sẽ mất vài

giây để nhận ra nhau. 

Thời gian thật lạ!

Facebook Comments